या वेबसाइटवर आपले स्वागत आहे!

फॅक्टरी टूर

बेक करावे

रंग भरणे

कास्टिंग मरतात

गोंद च्या थेंब

खोदकाम

ग्राइंडिंग मशीन

पॅकेजिंग

पॅलेट

दाबा

पंच

स्क्रीन प्रिंटिंग

टॅप करणे

साचा

वायर कट